SAFE KESSY CHIP - elektronický čip pre ochranu vozidiel s bezkľúčovým ovládaním

od169€

SAFE KESSY Chip

Spôsob ako sa najspoľahlivejšie ochrániť proti zneužitiu funkcie bezkľúčového ovládania je SAFE KESSY Chip v kombinácí s druhým zabezpečovacím systémom napr. SNOOPER, Construct a pod.

Základné vlastnosti

 • Odpojenie funkcie bezkľúčového odomykania pri odloženom kľúči
 • Ochrana proti skenovaniu signálu a proti neoprávnenému otvoreniu
 • Bezobslužný prvok nenarúšajúci komfort ovládania
 • Veľmi vysoká úroveň zabezpečenia vozidla s KEYLESS
 • Patentová ochrana
 • Jednoduchá inštalácia užívateľom
 • Bez zásahu vozidla
 • Bez ďalších poplatkov

Funkcie čipu: Odpája zariadenie na základe detekcie pohybu, pôvodné napájané z batérie, tenké miniatúrne prevedenie umiestnené priamo na batérii, v pôvodnom priestore pre batériu, súčasťou čipu je 3D akcelerometer, mikroprocesor, testovanie LED
Napájacie napätie: 2-3 V, napájané z lítiovej gombíkovej batérie s napätím 3V, obvykle CR2032
Prúdová spotreba: do 1uA
Rozsah pracovných teplôt a klimatická odolnosť: - 40 + 85 °C, elektronika ochránená lakom
Spínaný prúd: max. 50mA, odpojovaný mínusový pól batérie
Čas k odpojeniu batérie: odpojenie napájania následného zariadenia do cca 180 s od poslednej detekcie pohybu
Pripojenie batérie: ihneď po detekcii pohybu
LED indikácia: interná LED indikuje po dobu cca 1 minúty od vloženia batérie detekciu pohybu, ďalej je zhasnutá, ihneď po vložení batérie indikuje verziu FW, ďalším blikaním signalizuje začiatok a koniec detekovaného pohybu
Rozmery: doska na kladnom póle priemer 20 mm, hrúbka 1 mm, doska na zápornom póle priemer 18 mm, hrúbka 0,3 mm
Výmena batérie a vloženie SAFE KESSY Chip odporúčame v autorizovaných servisoch

Zneužitie funkcie bezkľúčového ovládania

 • Využíva základné princípy rádiových signálov
 • Neobmedzený dosah, obvykle 100-1000m, 2 jednotky
 • Nedekóduje signál
 • Dostupný na internete
 • Kompatibilita skupín vozidiel, výrobcov, podľa kmitočtov komunikačných kanálov, modulácia

technická špecifikácia

 • Odpojenie batérie od kľúča na základe detekcie pohybu
 • 3D otrasový senzor, mikroprocesor, LED indikácia – test
 • Čas odpojenia desiatky sekúnd
 • Spotreba energie 5x nižšia ako samotný kľúč (1uA / 5uA), úspora batérie
 • Klimatická odolnosť, lakovanie, EMC, statika – certifikácia, prehlásenie o zhode, takmer neobmedzená životnosť

Funkcie bezľúčového odomykania vozidla - Schéma možného zneužitia

kessy_schema_zneuzitia