SAFE SUPERVISION - monitoring

Monitoring

Unikátny monitorovací systém, ktorý sleduje a vyhodnocuje pohyb vozidiel v objektoch. Systém je predovšetkým určený pre majiteľov servisov vozidiel rôznych značiek. Monitoruje, všetky prechody, zobrazuje, kde sa dané vozidlá nachádzajú, kontroluje dôvod prejazdu, upozorňuje formou mailu a následne vyhodnocuje efektivitu návštevy / opravy.

Základné vlastnosti

 • Efektívna kontrola prechodov
 • Kompletná evidencia prejazdov s uvedením dôvodu
 • Kompletná fotodokumentácia prejazdov
 • Hlási nezrovnalosti
 • Spolupracuje s produkčným systémom DMS
 • Prehľady, štatistiky, mailové notifikácie

Spoľahlivosť na prvom mieste:

 • Vysoká úspešnosť detekcie
 • Podporované EČV všetkých krajín EU
 • Rozpoznávanie viacriadkových EČV
 • Nízke hardvérové nároky
 • Stály dohľad nad servisom

Podporované systémy dealera

 • DMS CZ/SK – Škoda Auto
 • CARIS – Teas Zlín
 • Po vzájomnej dohode možnosť napojenia na iné