CONSTRUCT SAFETRONIC – elektromechanické zabezpečenie

 650€

Zabezpečenie, ktoré myslí za Vás

Elektromechanické zabezpečenie SAFETRONIC je prvý zabezpečovací systém vozidla na svete, ktorý zamyká radiacu páku celkom automaticky. Pracuje na elektromechanickom princípe. Radiaca jednotka dáva pokyn k zablokovaniu spätného chodu (pri automatickej prevodovke Parkovanie) po vytiahnutí kľúča zo zapaľovania. Pre odblokovanie vodič používa bezkontaktný čip. Identifikačný modul overí oprávneného užívateľa. Bez riadnej identifikácie nie je možné zariadenie odblokovať, čím sofistikovane zamedzí krádeži auta.

SAFETRONIC má natoľko sofistikované softwarové vybavenie, že celkom odstraňuje akúkoľvek možnosť chybnej manipulácie alebo nechceného uzamknutia vozidla v priebehu jazdy alebo pri zastavení na križovatke. K výrobe sú používané výhradne špeciálne elektronické a mechanické súčiastky, ktoré spoľahlivo pracujú v extrémnych klimatických podmienkach od mínus 40 až do plus 120°C. Zabezpečenie SAFETRONIC odoláva všetkým tepelným a chemickým vplyvom, použitý materiál sa nestáva krehký ani po podchladení tekutým dusíkom. Sťažený prístup značne komplikuje prípadné pokusy o jeho prekonanie.
Mechanickú časť zabezpečenia SAFETRONIC tvorí masívny bezpečnostný systém, ktorý je pevne spojený s vozidlom pomocou bezpečnostných trhacích skrutiek, vďaka čomu je jeho prekonanie prakticky nemožné. Pri mechanických prevodovkách SAFETRONIC blokuje zaradený spätný prevodový stupeň, pri automatických prevodovkách polohu Parkovanie.

Výhody zariadenia

  • SAFETRONIC podstatným spôsobom zvyšuje komfort ovládania zabezpečenia vášho vozidla a znižuje nebezpečenstvo jeho odcudzenia.
  • Vysoký komfort ovládania
  • Automatické uzamknutie systému a bezkontaktné ovládanie
  • Nezávislosť a odolnosť
  • Neruší interiér vozidla

Konzolový zámok

Návod na obsluhu

Test tekutým dusíkom