SAFE SUPERVISION - monitoring

Unikátny monitorovací systém, ktorý sleduje a vyhodnocuje pohyb vozidiel v objektoch. Systém je predovšetkým určený pre majiteľov servisov vozidiel rôznych značiek. Monitoruje, všetky prechody, zobrazuje, kde sa dané vozidlá nachádzajú, kontroluje dôvod prejazdu, upozorňuje formou mailu a následne vyhodnocuje efektivitu návštevy / opravy.

Základné vlastnosti

  • Efektívna kontrola prechodov
  • Kompletná evidencia prejazdov s uvedením dôvodu
  • Kompletná fotodokumentácia prejazdov
  • Hlási nezrovnalosti
  • Spolupracuje s produkčným systémom DMS
  • Prehľady, štatistiky, mailové notifikácie