PROMAN - regálové systémy a oceľové plošiny

Regálové systémy a oceľové plošiny nájdu uplatnenie prakticky vo všetkých odboroch, napr. veľkosklady, logistické centrá, všetky odvetvia priemyslu, bankový sektor, administratívne organizácie, skladovanie autodielov a príslušenstva, malí podnikatelia a ďalšie.
Vlastnosti produktu:
  • umožňujú efektívne zvyšovanie kapacity skladovacích priestorov a tým znižujú prevádzkové a investičné náklady
  • vhodné do skladov s vysokou výškou stropu
  • vhodné pre skladovanie veľkého počtu položiek
  • priamy prístup obsluhy ku všetkým skladovacím položkám
  • vysoká nosnosť ukladacích úrovní a podlahy poschodia
  • bezplatné vypracovanie ponuky s výkresovou dokumentáciou
Vyžiadať cenu
Typ: PROMAN
Určenie: Budovy

Vyžiadanie cenovej ponuky